Back to Top


Wie is Toon Hermsen?



Als zelfstandige zonder personeel staat Verkeersregelaar Toon voor de individu Toon Hermsen, maar ook voor een professionele hulpdienst met een goed uitgerust voertuig.


Signalering, wegafzettingsmateriaal en basis medische benodigdheden behoren tot de standaarduitrusting. Het zijn echter niet zozeer de hulpmiddelen, maar vooral de hulpverlener die bepalend zijn voor de kwaliteit.

Toon Hermsen is in staat om op basis van zijn opleiding en jarenlange ervaring snel verkeersituaties te beoordelen. Met kennis van de lokale omstandigheden leidt hij kordaat het verkeer in goede banen.

Toon Hermsen is in het jaar 2000 begonnen als ‘informele vrijwilliger’. Hij was getuige van een zeer ernstig ongeval in Appeltern waarbij een meisje werd overreden door een vrachtauto die 30 ton cement vervoerde. Zonder aarzeling begon hij het verkeer te regelen.

Dit kordate optreden werd door de plaatselijke politie zeer gewaardeerd.

Toon ontving hiervoor later een officiële bedankbrief van het Politiekorps Gelderland-Midden. Na dit incident zou Toon nog veel vaker als onbezoldigd vrijwilliger ‘burgerbijstand’ verlenen aan politie en hulpdiensten. In 2009 besloot hij van het verkeersregelen zijn beroep te maken. Toon Hermsen volgde hiertoe een beroepsopleiding bij opleidingsinstituut Rovae, behaalde zijn diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) en het cerificaat ‘Bediener AED’.